บริษัท วาร์เทค ทูลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2551 โดยจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง อุตสาหกรรมในกลุ่ม Cutting Tools เป็นหลักต่อมาทางเราได้เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้า ยี่ห้อ Walter ซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันนี สินค้าในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ เม็ดมีด ดอกสว่าน เอ็มมิล รีมเมอร์ ต๊าป และอื่นๆ

ต่อมาบริษัทฯ เล็งเห็นว่าในธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลูกค้ามีความต้องการผลิตสินค้า ให้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งมีคุณภาพที่สูงขึ้นบริษัทฯจึงได้เริ่มทำการผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือ พิเศษเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่ สินค้ากลุ่ม Special PCD lnsert, Step drill , Special tools เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม จากประเทศ ไต้หวัน เกาหลี และ อื่นๆ รวมทั้งยังรับงานผลิตชิ้นงานตามแบบ และ ผลิต JIG & FIXTURE เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด